fig1.jpg

1. Wetenschap in beweging

images/fig4.jpg

 

De afgelopen jaren is het wetenschappelijk onderzoek in een stroomversnelling terecht gekomen. Onze kennis van de natuur, de mens en de samenleving groeit in snel tempo aan. Onderzoek leidt steeds sneller tot nieuwe inzichten, ideeën en concepten die onze opvattingen over de werkelijkheid bijsturen of verfijnen. Aan de basis van deze stormachtige ontwikkelingen, die door schaalvergroting en innovatie worden gekenmerkt, ligt de onstuitbare vooruitgang van de informatie- en communicatietechnologieën. Nieuwe technieken en methoden komen ter beschikking waarmee oude en nieuwe onderzoeksvragen worden beantwoord. Door de komst van steeds krachtiger computers beschikken hedendaagse onderzoekers over mogelijkheden waarover hun voorgangers alleen konden dromen. Maar niet iedereen profiteert in gelijke mate van deze vooruitgang. Bepaalde takken van de wetenschap kampen met een gebrek aan onderzoeksmateriaal dat aan de huidige ICT-vereisten beantwoordt. Deze leemte laat zich onder meer voelen in het onderzoeksdomein van de vroegmoderne geschiedenis (16de – 18de eeuw). Hoewel vele bronnen uit deze periode de tand des tijds hebben doorstaan, beschikken historici over onvoldoende datacollecties om fundamentele processen in deze eeuwen diepgaand te onderzoeken.1. Wetenschap in beweging
2. De grenzen van de kennis
3. De nood aan vroegmoderne statistieken