fig1.jpg

3. De nood aan vroegmoderne statistieken

images/fig4.jpg

 

De periode vóór de 19de eeuw staat bekend als het prestatistische tijdperk. Geaggregeerde cijfers over demografische, economische en sociale ontwikkelingen die tijdens deze eeuwen plaatsgrepen, zijn schaars. Tot de Franse Revolutie organiseerden de overheden weinig tellingen of enquêtes over het land, de burgers en de samenleving die het lokale niveau overstijgen. Historici moeten deze gegevens grotendeels zelf uit de bronnen putten en kwantificeren om grote patronen te ontdekken. Dit verloopt moeizaam om verschillende redenen. Ten eerste is voorkennis nodig om de terminologie, de taal en het schrift uit het verre verleden te begrijpen. De beschikbare bronnen bundelen een overvloed aan microgegevens die moeten worden doorgenomen en geteld alvorens bruikbare datareeksen kunnen worden samengesteld. Om kwantitatieve en gecomputeriseerde onderzoekstechnieken toe te passen, dienen de originele gegevens bovendien volgens strikte richtlijnen te zijn geregistreerd. Vaak is dit niet het geval omdat de historische documenten lacunes bevatten en een gebrek aan systematiek vertonen. Door deze beperkingen is heel wat voorbereidend werk nodig om de bronnen tot solide onderzoeksmateriaal om te zetten. Het STREAM project werd in het leven geroepen om deze belemmeringen weg te nemen en om waardevolle statistieken voor het vroegmoderne onderzoek beschikbaar te maken.1. Wetenschap in beweging
2. De grenzen van de kennis
3. De nood aan vroegmoderne statistieken