fig1.jpg

1. Opzet en doelstellingen

images/fig4.jpg

Het doel van het STREAM-project is een infrastructuur voor de studie van de sociale en economische geschiedenis van de vroegmoderne periode te ontwikkelen. Het project brengt het wetenschappelijk onderzoek op een hoger niveau door relevante data, expertise en technische middelen binnen het handbereik van de onderzoeksgemeenschap te brengen. In het kader van het project worden belangrijke vroegmoderne datacollecties opgespoord, kritisch gewogen, gedigitaliseerd, geharmoniseerd en toegevoegd aan informatiesystemen waaraan krachtige tools voor statistische en andere toepassingen zijn verbonden. Door microdata over een groot gebied (hertogdom Brabant en graafschap Vlaanderen) samen te brengen, aan elkaar te koppelen en exploiteerbaar te maken voor het wetenschappelijk onderzoek, slaat STREAM de brug tussen lokaal en internationaal onderzoek.

Het project beantwoordt aan een behoefte onder historici die nood hebben aan een duurzame en performante data-infrastructuur voor vergelijkend kwantitatief onderzoek. STREAM wordt vanuit een langetermijnvisie ontwikkeld. Het moet gedurende vele jaren de nodige diensten aan onderzoekers bewijzen. Door de selectie van bronnen met een rijk informatiegehalte en de ontwikkeling van veelzijdige exploitatiemogelijkheden wordt deze doelstelling nagestreefd. Onderzoekers kunnen daarnaast hun eigen data aan de basisbestanden van STREAM koppelen om vergelijkingen uit te voeren. Bijgevolg levert de infrastructuur een stevige basis voor de keuze van nieuwe casestudies bij toekomstig onderzoek.1. Opzet en doelstellingen
2. Afbakening
3. De ruimtelijke dimensie
4. Uitvoering