fig1.jpg

4. Uitvoering

images/fig4.jpg

De verwezenlijking van STREAM is een ambitieuze onderneming die de nodige inspanningen vergt. Voor de ontwikkeling van de infrastructuur loopt een vierjarig project gefinancierd door de Herculesstichting, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel met steun van het Nationaal Geografisch Instituut en het Rijksarchief. De infrastructuur wordt volledig operationeel in 2020. Datacollecties die deel uitmaken van de infrastructuur en waarvan de verspreiding niet in strijd is met het materiŽle en intellectuele eigendomsrecht, kunnen vanaf de geplande ingebruikname onder voorwaarden ter beschikking van onderzoekers worden gesteld.

De voorziene einddatum van het project betekent niet het einde van STREAM. Integendeel, STREAM wordt beheerd door het UGent Queteletcentrum die de infrastructuur in de toekomst operationeel zal houden en hoogwaardige ondersteuning aan het wetenschappelijk onderzoek verleent.1. Opzet en doelstellingen
2. Afbakening
3. De ruimtelijke dimensie
4. Uitvoering